strona główna
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Galeria
 :: Kontakt
 :: Wirtualny spacer
imieniny:

Z życia parafii
Piosenki ku czci w. Mikoaja
Niech bdzie...
1. Niech bdzie Bg nasz pochwalony
w witym Mikoaju
Gdy wszystkie niebieskie tryumfy
do Grnego Kraju
Otwarta droga, kto si do Boga
Uda przez Niego, dojdzie wiecznego
Portu Szczliwoci
2. Wielkimi cudy Patryjarcho
Wsawiony na wiecie
Zdradzieckie widziawszy obudy
W niewinnoci kwiecie
Wnet czynisz dobrze,
Gdy rzucasz szczodrze
Trzy bryy zota, aeby cnota
Janiaa przed niebem
3.Kto tylko do Jego opieki
Uda si serdecznie
Ten nigdy nie zginie na wieki
y moe bezpiecznie
Przy Jego pieczy w kadej mu rzeczy
Szkoda si wrci, On zabezpieczy
Obroni od zego
4. Do Ciebie, cnt Obroco wielki
witoci straniku
Z ufnoci garnie si czek wszelki
Sierot mioniku
Bro nas kadego przypadku zego
Ktrzy do Ciebie w kadej potrzebie
Garniem si sieroty
5. Ciebie Bg obra za Patrona
Wszelkiemu ludowi
Wzywa Ci kada wiata strona
Obcy i domowi
Aby w ich sprawie pomg askawie
Stawa w obronie, wielki Patronie
wity Mikoaju

Pragniesz cudw z nieba...
1. Pragniesz cudw z nieba
Ufa, baga trzeba
Mikoaj z pomoc
Spieszy dniem i noc
Ciemnemu wzrok wraca
Chromemu mk skraca
2. I rodzaj niewieci
W godzinie boleci
Gdy z wiar Go wzywa
Ratunek zdobywa
Wnet matki si ciesz
Dzikowa mu spiesz
3.Podrni wrd zego
Gdy wezw witego
I „Manny” uyj
Chocia wichry wyj
Way d miotaj
Cisz otrzymaj
4. Kto prawie zgubiony
Przeze jest zbawiony
Ognie, mory, gody
Wojny, niepogody
I morskie bawany
wiat Jemu poddany
5.Ojcu wraca dzieci
Wie, co bole przecie
Dziewice ocala
Moc czarta obala
On paniestwo kocha
A nad grzechem szlocha
6. Zaglda w wizienia
Celem pocieszenia
Obrony niewinnych
Wrd ndzy wielu innych
Wdowy i sieroty
Doznaj szczodroty
7. Jak ojciec strapionych
Jak brat ucinionych
Nam upro ask wiele
Na duszy i ciele
Wnij pom do Raju
wity Mikoaju
powrótdrukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2019
created by anders