daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Galeria
 :: Kontakt
 :: Wirtualny spacer
imieniny:

Poniedziałek 25.03.2019
Łk 1,26-38
"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł."

Czy ta czternastoletnia dziewczyna zdawała sobie sprawę z tego, że rozmawia z Bożym Posłańcem, że ma zostać Matką Syna Bożego?! Na pewno nie.. Maryja jednak zaufała i podjęła trud – tym samym zyskała sobie Łaskę u Boga, który dał jej wolny wybór (mogła przecież powiedzieć „nie”). Choć musiała z tego powodu wiele wycierpieć („miecz przeniknął jej serce”), otrzymała od Ojca Wieczną Nagrodę – Niebo i jest teraz nie tylko Matką ale także Królową Nieba i Ziemi.
Do każdego z nas Bóg mówi: „Pójdź za Mną!! jeśli chcesz...” Bo Chrystus powiedział, że idzie przygotować nam miejsce – nie pojedynczym osobom, lecz wszystkim ludziom. Człowiek jednak musi najpierw musi powtórzyć za Maryją „Fiat!! Niech mi się stanie według twego słowa”, bo Bóg nie może sam zbawić człowieka. Potrzebuje jego zgody i bezwarunkowego zaufania...
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2019
created by anders