daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Kontakt
imieniny:

Poniedziałek 24.06.2024
Łk 1,57-66.80
"Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem."


Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Dla nas ręka Boża jest znakiem pomocy Boga i to pomocy najczęściej rozumianej po ludzku - najważniejszej. Jeżeli wiem, że ręka Pańska jest przy mnie, wtedy jestem spokojniejszy, że osłoni mnie, podźwignie, nakarmi.
Jeżeli modlimy się o pomoc, prosimy o nią zwykle dla siebie.
Od Jana Chrzciciela ręka Pańska jakby się oddaliła. Nie uchroniła go przed sieroctwem; rodzice jako ludzie starzy, prędko poumierali; Jan wychowywał się na pustyni. Nie uchroniła go również od strasznego Heroda, zawistnej Herodiady, Salome ani od tego, który przyszedł do celi, by odciąć mu głowę.
Jednakże ta właśnie ręka kształtowała wielkiego świętego, który dojrzewał w tylu ludzkich cierpieniach. Moc Boża uczyniła go wielkim świętym, prorokiem, który udźwignął samotność, trud głoszenia prawdy i wskazał ręką na Jezusa.
Udźwignąć samotność i wskazywać ręką, życiem Jezusa to dzisiejsze wezwania. Czy potrafisz im sprostać?
Ks. Mirosław Pelc.
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2024
created by anders