daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Kontakt
imieniny:

Poniedziałek 22.04.2024
Mk 16,9-15
"Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»"


Mimo zapowiedzi, mimo wielu wcześniejszych cudów i znaków, jakich dokonał Chrystus przebywając z Apostołami, nie potrafili oni uwierzyć, że powstał z martwych. Nie umieli tego pojąć, dopóki nie zobaczyli Zmartwychwstałego. Może ktoś powie: „Skoro Uczniowie, którzy na co dzień przebywali z Jezusem, byli naocznymi świadkami cudów, które czynił, nie potrafili uwierzyć, pojąć tego, że Mesjasz zmartwychwstał, to jak my, ludzie, którzy żyjemy dwa tysiące lat po tym, jak Bóg-Człowiek chodził po ziemi, mamy uwierzyć?!...”
Odpowiedź jest prosta i krótka, a udziela jej również Jezus, mówiąc: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Błogosławieni = szczęśliwi, czyli Ci, którzy dostąpią zbawienia. Czyż nie jesteśmy szczęściarzami?!
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2024
created by anders