daltonistka
 :: Strona główna
 :: Aktualności
 :: Daltonistka
 :: O parafii
 :: Galeria
 :: Kontakt
 :: Wirtualny spacer
imieniny:

Czwartek 06.10.2022
Łk 1,26-38
"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł."


Święty Pius V przypisał wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny zwycięstwo pod Lepanto.

Leon XIII dodał do "Litanii Loretańskiej" wezwanie: Królowo Różańca Świętego.

O. Pio mówił: "Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie."

Pius IX na pytanie o największy skarb Watykanu, wyciągnął różaniec i trzymając go nad głową odpowiedział: "Oto najwspanialszy skarb Watykanu".

Miłość do różańca zadecydowała, że późniejszy święty Jan Vinney w ogóle został wyświęcony na księdza.

Śmiertelnie raniony senator Robert Kennedy trzymał różaniec przytulony do serca.

Wobec tylu codziennych trudności, wobec tak wielkiej potrzeby pomocy w utrzymaniu siebie, rodzin, w zbliżeniu się do Pana Boga, trzeba, żebyśmy i dziś zobaczyli w różańcu siłę, a z pewnością się nie zawiedziemy.
Ks. Piotr Brząkalik.
drukuj
copyright © Parafia Świętego Mikołaja w Łące 2005-2022
created by anders